psychoterapeutická klinika

Mgr. et MgA. Martina Veverková

Studium jednooborové psychologie absolvovala na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Terapeutické vzdělání získala v Daseinsanalytickém psychoterapeutickém výcviku. Absolvovala Kurz komplexní krizové intervence, Práce s traumatizovanými klienty, Stabilizace akutního stresového syndromu, Daseinsanalýza v praxi I a II. Je frekventantkou Kurzu terapie partnerského vztahu a výcviku v aktivní imaginaci.

Je zařazena do předatestační přípravy v oboru klinická psychologie. Absolvovala Základní kurz v Rorschachově metodě.

Pracovní zkušenosti sbírala na psychosomatické klinice Tulsia clinic, kde vedla psychosomatický stacionář, večerní skupinu a individuální terapie. Také v Psychosomatickém centru a v Centru duševního zdraví, kde se věnovala práci s psychotickými pacienty. A dále ve své v soukromé praxi.