psychoterapeutická klinika

Mgr. et Mgr. Dan Fayette

psycholog ve zdravotnictví

Mgr. et Mgr. Dan Fayette vystudoval filozofii, bohemistiku na FF MU a jednooborovou psychologii na FF UK. Ve studiu pokračuje v doktorandském studijním programu neurovědy na 3. LF UK. Je absolventem Kurzu komplexní krizové intervence a Výcviku v relaxačních metodách. V současné době ukončuje pětiletý výcvik Integrace v psychoterapii. Je zařazen do předatestační přípravy v oboru klinická psychologie. Absolvoval Základní kurz v Rorchachově metodě a Kurz klinické neuropsychologie dospělých.

Pracovní zkušenosti získal především v Národním ústavu duševního zdraví, kde pracoval s psychiatrickými a neurologickými pacienty. Ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady se podílel na diagnostice kognitivních funkcí u seniorské populace se zaměřením na Alzheimerovu nemoc. Je spoluautorem několika odborných článků. Výzkumně se věnuje zejména problematice kognitivních změn u pacientů s Hodgkinovým lymfomem.

Terapeutické zaměření:
úzkostné a depresivní stavy, osobnostní problematika, LGBT+ témata.