psychoterapeutická klinika

Mgr. Kateřina Sučková

psycholog ve zdravotnictví

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci. Je frekventantkou komplexního psychoterapeutického výcviku přístupu zaměřeného na člověka (PCA). Absolvovala dvouletý sebezkušenostní interakční výcvik a kurz kompletní krizové intervence.

Pracovní zkušenosti získala jako lektorka primární prevence ve školních třídách, kde se věnovala osobnostnímu rozvoji a sociálním kompetencím žáků a intervencím ve třídách s problematickými vztahy. Psychoterapeutickou praxi získala zejména na dlouhodobé stáži na klinice ESET. Od roku 2023 pracuje též v ordinaci klinické psychologie, kde se pod supervizí věnuje psychodiagnostice a psychoterapii dospělých a dospívajících klientů. Připravuje se na atestaci v oboru klinická psychologie.