psychoterapeutická klinika

Mgr. Kristina Běrská

psycholog ve zdravotnictví

Jednooborovou psychologii vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti je frekventantkou psychoterapeutického výcviku ve směru Kognitivně-behaviorální terapie a působí též jako psycholog v Thomayerově nemocnici.

Čerpá také z dovedností a znalostí získaných na výcvicích Na všímavosti založené terapie od Oxfordské univerzity, Integrované psychoterapie a Základní krizové intervence. Absolvovala přes 2000 hodin stáží v klinickém (především psychoterapeutickém) prostředí a v oblasti psychologie práce (rozvoj lidí). Zkušenosti též nasbírala v poradenském centru, kde se kromě psychoterapie věnovala individuálnímu psychologickému koučování a vedení skupinových kurzů rozvíjejících všímavost.

Specializuje se na práci se stresem.

Nabízí své služby i v anglickém jazyce. / Offers psychotherapy in English.

k.berska@alethea.cz