psychoterapeutická klinika

Mgr. Martina Nikolla

Studium jednooborové psychologie absolvovala na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Má za sebou 660 hodin sebezkušenostní části psychoterapeutického výcviku ve směru PCA.

Své vzdělání prohlubovala v kurzech Základní krizová intervence, Rodinná diagnostika a terapie, Daseinsanalýza v praxi I a II, Práce se stresem, Edukativní rodičovská terapie.

Nyní je frekventantkou výcviku v aktivní imaginaci.

Pracovní zkušenosti sbírala v rodinném centru, dále na pozici školní psycholožky, v klinicko-psychologické ambulanci a v soukromé praxi. Prošla odbornými stážemi v několika klinicko-psychologických a psychoterapeutických zařízeních a v komunitě pro léčbu závislostí.

Pracuje s dospělými a s dospívajícími od 12 let.

Nabízí své služby také v anglickém jazyce. / Offers psychotherapy in English.