psychoterapeutická klinika

Mgr. Tereza Adámková

Vystudovala obor psychologie na FSS Masarykovy univerzity a obor speciální pedagogika a psychologie na PedF Univerzity Karlovy. Složila specializační zkoušku v klinické psychologii i psychoterapii. Absolvovala sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii vycházející z dynamické a interpersonální psychoterapie vč. terapie pod supervizí a teoretického vzdělání. Přednáší na Klinice adiktologie 1.LF UK. Získala zkušenosti v oblasti psychoterapie, poradenství a diagnostiky zaměřené zejména na rodinné a vztahové problémy. Při individuální psychoterapii se nejčastěji věnuje řešení obtížných životních situací, komplexu méněcennosti a problematice závislostí.