psychoterapeutická klinika

Mgr. Tereza Veselá

psycholog ve zdravotnictví

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Je zařazena do atestační přípravy v oboru klinická psychologie. Zaměřuje se na dialogický psychoterapeutický přístup. Terapeutické vzdělání získává v Gestalt psychoterapeutickém výcviku akreditovaném pro zdravotnictví. Je absolventkou Kurzu klinické neuropsychologie dospělých. V současnosti je frekventantkou základního kurzu v Rorchachově metodě a kurzu pro práci s Tématicko-apercepčním testem. V minulosti  pracovala v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov, kde na oddělení pro léčbu závislostí vedla skupinové terapie. Dále se v Rehabilitační klinice Malvazinky zaměřovala na práci s neurologickými pacienty a na klinice Eset byla koterapeutem v rámci frakcionovaného stacionáře zaměřeném na psychosomatické a osobnostní problémy.