psychoterapeutická klinika

PhDr. Miroslava Benešová

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UK v Praze a složila specializační zkoušku v klinické psychologii i psychoterapii. Pro svůj osobní rozvoj a psychoterapeutickou odbornost absolvovala sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v Přístupu zaměřeném na klienta C. R. Rogerse, výcvik v Executive koučování, v Somatickém koučování, trénink v Motivačních rozhovorech, Body-terapeutický trénink pro terapeuty, diagnostický kurz Operacionalizované psychodynamické diagnostiky, výcvik v Traumaterapii a výcvik Transference Focused Psychotherapy. I nadále se rozvíjí v rámci navazujícího vzdělávání v různých kurzech aplikované psychologie. Je držitelkou certifikátů ministerstvem zdravotnictví akreditovaných kurzů: Rorschachovy metody, Diferenciální diagnostiky pro klinické psychology a Tematicko-apercepčního testu v klinické praxi. V minulosti také absolvovala Výcvik v telefonické a internetové krizové intervenci, seminář Práce s rodinou, vzdělávání v metodě Focusingu a další. Prioritou je pro ni neustálá hlubší reflexe vlastní práce a zvyšování její kvality, a proto pravidelně dochází na individuální i skupinovou supervizi.