psychoterapeutická klinika

PhDr.Mgr. Michaela Hrabovská

psycholog ve zdravotnictví

Vystudovala jednooborovou psychologii (PhDr.) na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a také Sociální pedagogiku se zaměřením na etopedii (Mgr.) na Univerzitě Hradec Králové. Tento obor se věnuje péči o lidi s poruchami chování.

Dále absolvovala akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví na filozofické fakultě UK a také Výcvik v relaxačních technikách – Schultzův autogenní trénink.

V současnosti zakončuje komplexní psychoterapeutický výcvik v PCA v psychoterapii a poradenství, jež se řadí k humanistickým přístupům, a který je akreditován pro zdravotnictví.

Je řádnou členkou ČAP – České asociace pro psychoterapii.

Praktické zkušenosti nasbírala v soukromých klinických laboratořích, kde působila jako psycholog se zaměřením na psychologii práce.

Souběžně pracuje v poradně MIHRA v Pardubicích, kde se kromě psychoterapie věnuje také psychologické diagnostice a poradenství.  

Primárně se specializuje na práci s úzkostmi, depresí, sebepojetím a sebevědomím, životními změnami a vztahovými problémy.

m.hrabovska@alethea.cz