psychoterapeutická klinika

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Pojišťovna (zvolte)
Druh péče

– Výběr krizové intervence znamená dřívější přijetí do péče, ale jen na omezený počet sezení (max. 5 sezení)

– V případě individuální psychoterapie bývá čekací doba delší, jedná se však o dlouhodobější péči

– Lze zaškrtnout obě možnosti a po absolvování KI přejít do individuální psychoterapie, ale nelze zaručit plynulý přechod z KI do individuální psychoterapie, vždy záleží na aktuálních kapacitách.